• Fri frakt over kr. 700
  • Gratis retur
  • Fri frakt over kr. 700
  • Gratis retur

Naturlige diamanter

En naturlig diamant er et av naturens mirakler, og er skapt i jordens indre gjennom millioner av år. De er blitt fraktet til overflaten av eldgamle vulkaner. I dag kan de finnes på jordoverflaten eller ved gruvedrift. En diamant vil sannsynligvis være det eldste materialet du vil være i kontakt med på jorden.

Hver naturlig diamant er helt unik, den er verdifull og har en lang historie knyttet til kjærlighet. Thune fører kun smykker med naturlige diamanter, og med vår lange historie er vi en forhandler du kan stole på.

Verdi og investering

Naturlige diamanter er en sjelden og begrenset ressurs, og dermed blir hver diamant både kostbar og verdifull. Mange ser på naturlige diamanter som en investering, som kan beholde eller øke i verdi.

Bærekraft og etikk

Seriøse aktører i bransjen vil sørger for at diamantsmykker de selger er konfliktfrie og bærekraftige. Det er nå mulig å spore diamanters reiser fra gruve til ferdig smykke, slik at man kan forsikre seg om at etiske normer blir fulgt. De største produsentlandene av diamanter er i sørlige Afrika med Botswana som største land. Tidligere var også Australia en stor og anerkjent produsent. Andre store produsentland er Canada og Russland. Siden konflikten mellom Russland og Ukraina startet har Thune som mange andre vestlige selskaper, ikke kjøpt eller handlet med diamanter fra Russland.

Diamantgruvedrift vil ofte gagne et lokalt samfunn, og gir arbeidsplasser og inntekt i mange diamantproduserende land. Mining av diamanter bidrar til økonomisk utvikling i disse områdene.

Det er stort fokus på miljø og begrenset bruk av kjemiske biprodukter i naturlig diamantutvinning.

Naturlige diamanter symboliserer ikke bare evig skjønnhet, men også evig kjærlighet og lojalitet.