• Fri frakt over 700,-
  • Forsikret forsendelse
  • Gratis retur
  • Fri frakt over 700,-
  • Gratis retur

Åpenhetsloven

Thune informerer 30 juni 2022

Åpenhetsloven trer i kraft fra 1 juli 2022.  Den skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan Thune håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

 

Thune vil utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med retningslinjer fra FN og OECD for flernasjonale selskaper.  For oss vil dette blant annet bety at vi kartlegger og vurderer dette for alle våre leverandører og underleverandører.   Dette skal vi gjøre regelmessig. En gang i året, første gang i juni 2023, skal vi redegjøre for dette i vår årsrapport og offentliggjøre dette på våre nettsider.   

 

Enhver har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon fra oss om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser.  Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste vi tilbyr. Send spørsmål til; kundeservice@thune.no 

Thune vil svare på slike forespørsler skriftlig og innen rimelig tid som er senest 3 uker. 

 

Se åpenhetsloven på www.lovdata.no for mer utfyllende regler.